JEMY, MÓWIMY, CAŁUJEMY
WYDARZENIA

Art always wins

W Programie Głównym uczestniczy blisko 60 podmiotów. Do sekcji Miasto zapraszane są uznane galerie i miejsca z wieloletnią tradycją, rozpoznawalne w artystycznej tkance miasta. Art Agenda Nova zaprasza na wystawę ,,AI dreaming + three wagnerites” Normana Leto, w BWA ZBK zobaczymy Magdalenę Lazar i jej ,,Coco de mer”, a w Domu Utopii obejrzeć można realizowany we współpracy z Teatrem Łaźnia Nowa projekt ,,Ławica” Aleki Polis. Bardzo obiecująco zapowiadają się także wystawy zbiorowe, między innymi ,,Materialność rozmowy” Elementarza dla mieszkańców Miast, ,,This exhibition doesn’t exist” Kolektywu OWL czy debiutujący w programie Art Industry Standard z ,,69g”. We współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie przygotowane zostaną 3 wystawy: “Wystawa ornitologiczna” w CSW Wiewiórka, “КРЕАТИВНИЙ СПРОТИВ – CREATIVE RESISTANCE” w Składzie Solnym oraz “Połączenia” w budynku Poczty Głównej. Flagową częścią wydarzenia jest konkursowa sekcja Laboratorium, często rozgrywająca się w nietypowych lokalizacjach i okolicznościach. Wśród tegorocznych 10 laureatów znajdziemy projekty łączące sztukę z działalnością tatuatorską, performance przy stanowisku archeologicznym, wystawę w opuszczonej aptece szpitalnej, wspólne tworzenie nietypowego pomnika utraconego dzieciństwa czy interaktywno-multimedialną spektakularną instalację site-specific.

Ponadto jak co roku w ramach Programu Towarzyszącego uczestnicy KRAKERSa będą mogli wziąć udział w dedykowanych oprowadzaniach w instytucjach kultury, spacerach szlakiem krakowskich galerii i dzielnic z cyklu Kultour, spotkaniach autorskich, projekcjach filmowych czy zajęciach edukacyjnych dla dzieci.

Hasło tegorocznej edycji opiera się na dziedzictwie Ala Hansena, jednego z czołowych przedstawicieli awangardowego ruchu Fluxus. Ruch ten promuje i łączy działania wielu dziedzin sztuki: od rzeźby i malarstwa, po happeningi, eksperymentalną muzykę oraz poezję. Konsoliduje także artystów o różnych postawach i doświadczeniach sztuki, nie pozbawionych poczucia humoru, dystansujących się od tradycyjnej sztuki, uwzględniających w swoich działaniach wątki polityczne, bieżące wydarzenia życia społecznego oraz globalne trendy mające wpływ na rozwój ruchów społecznych i artystycznych. KRAKERS to wydarzenie otwarte na happeningi, akcje, eksperymenty, manifesty i koncerty. W trudnych geopolitycznie i ekonomicznie czasach organizatorzy wyrażają wiarę w nadrzędną rolę sztuki, jako immanentnej części życia jednostki. Hasło „Art always wins!” podsumowuje ponad dziesięcioletnie wysiłki w tworzeniu programu, wspieraniu artystów i konsekwentnym ukazywaniu ich twórczości szerokiej publiczności. Wszyscy mierzymy się z wyzwaniami i poszukiwaniem nadziei, a wielu znajduje ją właśnie w procesie kreacji, w kontakcie ze sztuką. Co roku odbiorcom i artystom zadawane jest pytanie o miejsce sztuk wizualnych w życiu kulturalnym i społecznym, prowokując do refleksji i działania pod hasłem przewodnim.

https://www.facebook.com/cracowartweek/photos/gm.520572626900118/5769556633155036

Zobacz też podobne artykuły

Wszystkie wydania ust
 • nr 29

 • nr 28

 • nr 27

 • nr 26

 • nr 25

 • nr 24

 • nr 23

 • nr 22

 • nr 21

 • nr 20

 • nr 19

 • nr 18

 • nr 17

 • nr 16

 • nr 15

 • nr 14

 • nr 13

 • nr 12

 • nr 11

 • nr 10

 • nr 9

 • nr 8

 • nr 7

 • nr 6

 • nr 5

 • nr 4

 • nr 3

 • nr 2

 • nr 1

Nasze przewodniki po miastach
 • Kraków

 • Lizbona

 • Polskie góry

 • Bangkok

 • Lato

 • Kioto

 • Mediolan

 • Singapur

 • Warszawa

 • Warszawa

 • Berlin