JEMY, MÓWIMY, CAŁUJEMY
WYDARZENIA

Kongres Zdrowia Psychicznego

 

Podczas kongresu będzie mowa o:

 • aktualnym stanie ochrony zdrowia psychicznego w Polsce – o tym, co udało się zrobić i co jeszcze przed nami
 • nowych rolach osób doświadczonych kryzysem – asystentach zdrowienia, edukatorach, osobach, które zabiegają o zmianę mentalną postrzegania tego doświadczenia, działających na rzecz pacjentów w sejmie, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, organizacjach samopomocowych
 • roli szkoły w edukowaniu jak o swoje zdrowie psychiczne dbać i wspieraniu uczniów doświadczających załamania zdrowia psychicznego oraz tworzeniu przyjaznego środowiska tak, żeby młodzi ludzie mogli w szkole tworzyć dobre więzi i mieć spokojne, bezpieczne warunki do zdobywania wiedzy
 • roli pracodawców w zakresie zapobiegania wypaleniu, mobbingowi, przemocy psychicznej, zatrudnianiu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego
 • przyszłości psychiatrycznej opieki szpitalnej
 • prawach i wolności osób w kryzysach psychicznych – dostępie do leczenia somatycznego, piętnie związanym z kryzysem psychicznym, prawach dzieci i młodzieży do leczenia, kiedy ich rodzice są źródłem cierpienia, ubezwłasnowolnieniu.
 • przeszkodach w budowaniu sprawnego systemu ochrony zdrowia psychicznego
 • sposobach na mierzenie się ze stereotypami dotyczącymi doświadczenia załamania zdrowia psychicznego
 • działaniach wspierających uchodźców
 • polityce senioralnej
 • roli pedagogów szkolnych
 • jak wzmacniać odporność psychiczną, jak się wzajemnie wspierać, jak budować wspólnotowość i solidarność
 • roli rodziny – teoriach przywiązania, wypaleniu rodzicielskim, separacji, dojrzewaniu, o jej roli, kiedy ktoś w niej doświadcza kryzysu psychicznego
 • współpracy w lokalnej społeczności, łączeniu się placówek, które mogą pomagać na różne sposoby

We wszystkich panelach będą wspólnie występować osoby doświadczone kryzysem, specjaliści, osoby z organizacji pozarządowych wspierają osoby mierzące się z kryzysem i ich bliskich. Kongresowi towarzyszy Marsz Żółtej Wstążki, marsz solidarności z osobami z doświadczeniem kryzysu, który przejdzie ulicami Warszawy z Pałacu Kultury i Nauki do Ministerstwa Zdrowia 10 czerwca, w pierwszym dniu kongresu, w godz. 17-19.

 

To za sprawą pilotażu, który został uruchomiony po I Kongresie Zdrowia Psychicznego, w Polsce powstało już 108 Centrów Zdrowia Psychicznego, obejmujących opieką ok. 32 procent mieszkańców Polski. Wciąż zabiegamy o to, aby powstało ich 300 do końca 2027 roku.

Proponują bez skierowań i bez kolejek indywidualne formy pomocy psychologicznej, terapeutycznej, psychiatrycznej w zależności od potrzeb realizowane w poradni, w domu, oddziale dziennym lub szpitalnym. Osoba potrzebująca wsparcia psychiatrycznego i terapeutycznego dostaje darmową pomoc natychmiast. W Punkcie Zgłoszeniowo Koordynacyjnym, czynnym w każdy dzień powszedni od godz. 8.00 do 18.00, na potrzebujących pomocy czeka specjalista, zwykle psycholog lub psychoterapeuta. Na podstawie rozmowy z nim, ustalany jest wstępny plan leczenia. Jeśli przypadek osoby zgłaszającej się po wsparcie zostanie uznany za pilny, pomoc musi ruszyć nie później niż w ciągu 72 godzin a często rusza natychmiast, od razu dostaje się możliwość spotkania z lekarzem lub wizyta umawiana jest na następny dzień. Centra powstają po to, żeby zmienić system leczenia psychiatrycznego z opartego na izolacji w szpitalu na rzecz rozwijania leczenia środowiskowego – blisko domu, z różnymi formami wsparcia tak, żeby można je było jak najlepiej dostosować do potrzeb, włączającego w terapię otoczenie pacjenta. W centrach są dostępni nie tylko psychiatrzy i psychoterapeuci, ale także doradcy socjalni i zawodowi. W niektórych działają kluby, w których pacjenci mogą spędzać wolny czas, na Mokotowie są tematyczne grupy wsparcia – pracy z ciałem, sportowa i artystyczna. W leczeniu środowiskowym chodzi nie tylko o to, żeby opanować objawy choroby, ale także wesprzeć człowieka w zdrowieniu i pomagać mu zdrowie utrzymać. Centra starają się stworzyć pacjentowi jak najlepszą sieć wsparcia we współpracy z przychodniami i pracującymi w nich lekarzami pierwszego kontaktu, Domami Pomocy Społecznej, Urzędami Pracy, domami kultury. W centrach zdrowia psychicznego zatrudniani są asystenci zdrowienia, osoby po kryzysie i odpowiednim przeszkoleniu, pomagający pacjentom i ich bliskim.

Więcej o kongresie: https://kongreszp.org.pl/

Rejestracja https://tiny.pl/dgb1j

Program Kongresu: https://tiny.pl/dwvr5

Paneliści Kongresu: https://tiny.pl/ddshf

Zachęcamy do zapoznania się z tymi na temat zdrowia psychicznego w Polsce: https://tiny.pl/dwv95

Poleć ten artykuł na Facebooku lub skopiuj link

Zobacz też podobne artykuły

Wszystkie wydania ust
Nasze przewodniki po miastach