Magazyn USTA

Łotewska 17/5 03-918 Warszawa redakcja@ustamagazyn.pl tel./fax. +48 22 612 79 67

w dniach pon. -pt. 10-17.00

Krzysztof Kozanowski

wydawca kozanowski@ustamagazyn.pl

Monika Brzywczy

redaktor naczelna brzywczy@ustamagazyn.pl

Olga Badowska

z-ca redaktor naczelnej badowska@ustamagazyn.pl

Kay Humelt

dyrektor artystyczna humelt@ustamagazyn.pl

Maria Przybyszewska

asystentka redakcji przybyszewska@ustamagazyn.pl

REKLAMA ORAZ PROJEKTY

Monika Apanasik

apanasik@ustamagazyn.pl

Monika Brzywczy

brzywczy@ustamagazyn.pl

Marzena Jarczak

jarczak@ustamagazyn.pl

Małgorzata Bartkowiak

bartkowiak@ustamagazyn.pl

DYSTRYBUCJA I PRENUMERATA

Piotr Tomaszewski

dystrybucja@ustamagazyn.pl

TŁUMACZENIA

Bogna Szulc