JEMY, MÓWIMY, CAŁUJEMY
WYDARZENIA

Pogotowie i wirtualna rzeczywistość


Festiwal Vienna Design Week, jest organizowany w tym roku po raz 12. Tradycyjnie austriacka stolica stanie się kreatywnym centrum dającym pole do ekspresji zarówno twórcom, jak i zwiedzającym. Prezentowane wystawy pokażą miejsce designu w otaczającej nas przestrzeni, codziennym życiu i w sztuce. Dyrektorką i kuratorką Vienna Design Week jest Lilli Hollein – austriacka projektanka i menedżerka kultury.
W ramach polskiej prezentacji współorganizowanej przez IAM i Instytut Polski w Wiedniu na Vienna Design Week publiczność zobaczy wystawę „The ABCs of Polish Design”, VR „Cricoterie”- wirtualną grę poświęconą życiu i twórczości Tadeusza Kantora, stworzoną we współpracy Instytutu Adama Mickiewicza i belgijskiego studia Tale of Tales,  VR „DE PROFUNDIS”  stworzony przez studio 11th Dimension o obrazach Zdzisława Beksińskiego, performatywną przestrzeń „Design – Emergency Room” przygotowaną przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie oraz wystawę „Symbol to Logo”, która prezentowana będzie w galerii p_art  Instytutu Polskiego w Wiedniu.

Polska będzie w tym roku gościem honorowym Vienna Design week, największym au- striackim wydarzeniu poświęconym projektowaniu, które odbędzie się w dniach 28 wrze- śnia – 7 października w wiedniu.

“The ABCs of Polish Design – Elementarz polskiego dizajnu”Na wystawie „The ABCs of Polish Design” zostanie pokazanych 100 obiektów ilu- strujących 100 lat historii polskiego wzornictwa. Wśród prezentowanych eksponatów znajdują się zarówno meble, szkło i porcelana, jak i przedmioty codziennego użytku, a także logotypy, kroje liter, zabawki. Zwiedzający wystawę zobaczą zarówno unikalne, po- jedyncze wzory, które nigdy nie tra ły do masowej produkcji, jak i popularne przedmioty, znajdujące się w wielu polskich domach na przestrzeni ostatnich 100 lat.
Na wystawie „The ABCs of Polish Design” będzie można zobaczyć także 100 gra cz- nych interpretacji najważniejszych ikon polskiego designu, przygotowanych przez 25 pol- skich ilustratorów i gra ków, m.in. Małgorzatę Gurowską, Dawida Ryskiego, Patryka Mo- gilinickiego, Emilli Dziubak. Współczesne ilustracje to oryginalna forma połączenia historii wzornictwa z teraźniejszością. Ekspozycja „The ABCs of Polish Design” jest przede wszystkim opowieścią o projektantach, ich potrzebach, marzeniach, możliwościach i ograniczeniach.
Kuratorką wystawy „The ABCs of Polish Design” jest Ewa Solarz. Ekspozycja, współorganizowana przez Instytut Adama Mickiewicza, Gdynia Design Days oraz Mu- zeum Regionalne w Stalowej Woli, powstała w ramach Programu Wieloletniego NIEPOD- LEGŁA na lata 2017-2021.
1
VR „Cricoterie”
Podczas Vienna Design Week zostanie zaprezentowany VR „Cricoterie”, aplikacja oraz instalacja multimedialna przybliżająca oryginalny, twórczy świat wybitnego arty- sty – Tadeusza Kantora. „Cricoterie” nie jest formą prostej gry sieciowej, a raczej zbiorem postaci i obiektów inspirowanych spektaklami eksperymentalnego teatru Cricot2, które mają rozbudzać twórczy potencjał osób wchodzących do wirtualnej rzeczywistości.
Użytkownik VR „Cricoterie” staje na wirtualnej scenie, wcielając się w rolę reżyse- ra – Tadeusza Kantora. Będzie mógł, przy użyciu unikatowego „kantorowskiego” instru- mentarium tworzyć wizje własnych spektakli. VR „Cricoterie”, stanie się formą twórczego pomostu między historią teatru Tadeusza Kantora, a przyszłością sztuki performance i teatru eksperymentalnego

 

VR „DE PROFUNDIS”
„De Profundis” jest immersyjnym, opartym na wirtualnej rzeczywistości multime- dialnym doświadczeniem, pozwalającym widzowi eksplorować wnętrza obrazów Zdzisła- wa Beksińskiego. Podróży towarzyszy ambientowa muzyka oraz klimatyczne dźwięki otoczenia, czyniące doświadczenie jeszcze bardziej realistycznym. Ideą projektu jest udo- stępnienie miłośnikom malarstwa nowej formy dialogu ze sztuką. Indywidualne okula- ry VR izolują widza od otoczenia zewnętrznego, pozwalając na osobistą podróż w głąb przestrzeni obrazów. W listopadzie 2016 roku, stworzona przez studio 11th Dimension, aplikacja „De Profundis” otrzymała nagrodę VR for Art w Warszawskiej Szkole Filmowej.
Design – Emergency Room
Scenariusz performatywnej przestrzeni „Design – Emergency Room” został stwo- rzony przez studentów Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Studenci Wydziału Wzornictwa wcielą się w rolę „lekarzy” rozwiązujących społeczne problemy przychodzą- cych. „Design – Emergency Room” (ostry dyżur) jest formą artystycznego działania inter- wencyjnego zmuszającego publiczność do debaty na temat najważniejszych problemów i sposobów ich rozwiązania.
Przestrzeń „Design – Emergency Room” będzie przypominała gabinet lekarski. Na jednej ze ścian umieszczone zostaną „szafki z lekarstwami”, czyli studenckimi projektami, rozwiązującymi poprzez design różne problemy społeczne.
Poprzez stworzenie performatywnej przestrzeni „Design – Emergency Room” stu- denci pokażą w niekonwencjonalny sposób nie tylko swoje projekty, ale także sposoby myślenia o projektowaniu jako narzędziu wspierającym rozwiązywanie problemów spo- łecznych.
2
Wystawa „Symbol to Logo” w Instytucie Polskim w Wiedniu
Podczas Vienna Design Week w galerii Instytutu Polskiego w Wiedniu zostanie zaprezentowana wystawa polskich symboli gra cznych ”Symbol to Logo”. Wystawa bę- dzie trwała do 11 stycznia 2019 roku. Ekspozycja będzie zawierała wizerunki logotypów i znaków gra cznych pokazywanych w ramach dwóch edycji Ogólnopolskiej Wystawy Znaków Gra cznych w 1969 i 2015 roku. Celem wystawy jest odkrycie na nowo i upo- wszechnienie historii polskiego projektowania gra cznego, analiza formy i funkcji znaku gra cznego w Polsce od 1945 aż po dziś. Pokazana zostanie dokumentacja najcenniej- szych osiągnięć polskiego projektowania gra cznego, zaprezentowane zostaną współcze- sne projekty polskiej sceny gra cznej i promocja najlepszych współczesnych przykładów polskiej gra ki użytkowej.
Znaki to nie tylko estetyczny kod, za pomocą którego komunikujemy informacje, ale również język wyrażający emocje, daną tożsamość czy światopogląd. Znaki są jak soczewka, w której odbija się historia jednostek, społeczeństwa czy kraju.
Ponadto program festiwalu obejmie także inne polskie aktywności: prezentację współpracy Studia Rygalik z austriackim projektantem Jarosinski & Vaugoin w ramach głównej części festiwalu „Passionswege”, polskiego studia Falbanka, wystawę STUDIO PROTEST: DEMOKRACJA ILUSTROWANA & GRAFICZNE POGOTOWIE przygotowana przez zespół Vienna Design Week i austriackie studio buero bauer oraz rozmowy i panele dyskusyjne.

Zobacz też podobne artykuły

Wszystkie wydania ust
 • nr 29

 • nr 28

 • nr 27

 • nr 26

 • nr 25

 • nr 24

 • nr 23

 • nr 22

 • nr 21

 • nr 20

 • nr 19

 • nr 18

 • nr 17

 • nr 16

 • nr 15

 • nr 14

 • nr 13

 • nr 12

 • nr 11

 • nr 10

 • nr 9

 • nr 8

 • nr 7

 • nr 6

 • nr 5

 • nr 4

 • nr 3

 • nr 2

 • nr 1

Nasze przewodniki po miastach
 • Kraków

 • Lizbona

 • Polskie góry

 • Bangkok

 • Lato

 • Kioto

 • Mediolan

 • Singapur

 • Warszawa

 • Warszawa

 • Berlin