JEMY, MÓWIMY, CAŁUJEMY
WYDARZENIA

Bez wstydu


 
Vulva to słowo odnotowywane w słownikach języków: angielskiego, czeskiego, galicyjskiego, hiszpańskiego, łacińskiego, malajskiego, słowackiego i włoskiego. Obecne jest też w słowniku tzw. międzyjęzyka czyli interllingua de IALA – sztucznego międzynarodowego języka pomocniczego. Nie ma go natomiast w Słowniku Języka Polskiego. Czy to coś dla nas znaczy?
W każdym z tych słowników „vulva” ma przypisaną kwalifikację anatomiczną, co wyznacza zasięg stylistyczny wyrazu. Użycie tego słowa powinno więc być wolne od jakiegokolwiek nacechowania emocjonalnego. To wyraz bliski neutralnemu terminowi. Służy do nazwania bez oceniania.Funkcję anatomicznego określenia dla zewnętrznej części żeńskiego układu płciowego pełni w Słowniku Języka Polskiego wyraz: „srom”. Co oznacza, że polszczyzna w tym przypadku korzysta z innego, niż łacińskie, źródła. W odróżnieniu od wymienionych języków i w odróżnieniu od Beaty Konarskiej.
(Czy mamy tu do czynienia z rozdźwiękiem pomiędzy polszczyzną a malarskim językiem Konarskiej? Pomiędzy polszczyzną a jej, Konarskiej, sygnaturą? Czy można malować po polsku?) Polszczyzna sięga tu do źródeł prasłowiańskich i srom, jako określenie zewnętrznej części żeńskiego układu płciowego, wywodzi niemalże bezpośrednio od prasłowiańskiego słowa *sormъ, oznaczającego: wstyd, hańbę, niesławę.
Tak. Dla anatomicznego, medycznego określenia żeńskich narządów płciowych wybrano wyraz oznaczający: „wstyd”. (…)”.
_
Beata Konarska (bio)
Malarka, autorka projektów site specific, instalacji w przestrzeni publicznej oraz realizacji z pogranicza urban artu. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni plakatu Mieczysława Wasilewskiego oraz w pracowni malarstwa Jerzego Tchórzewskiego. Od 2003 tworzy projekty malarskie poszukując niestandardowych form wystawienniczych, szukając własnej przestrzeni dialogu malarstwa z otoczeniem.
Razem z Pawłem Konarskim tworzą kolektyw artystyczno-kuratorski Konarska-Konarski zaangażowany głównie w działania w przestrzeni miejskiej łączące elementy malarstwa, dizajnu oraz architektury. Autorzy instalacji dla instytucji publicznych (m.in 'Pegazy’ na Placu Krasińskich,’Koguty’ w Ambasadzie Francji, 'Dom na Drzewie’ w Bibliotece Uniwersyteckiej, 'Dekalog’ przed PKiN), oraz działań anarchistycznych, które najlepiej oddają charakter ich twórczości. Od 2011 roku realizują 'Wystawę malarstwa‘ – długofalowy projekt w przestrzeni publicznej związany z malarstwem Beaty Konarskiej.
Konarscy stworzyli i prowadzą klubogalerię Pies Czy Suka. Są aktywnie zaangażowani w promocję polskiego dizajnu. Kuratorzy i organizatorzy wielu wystaw, m.in. cykli: 'Ilustratorzy’ oraz 'Ściana Psa Czy Suki’.
https://www.instagram.com/beata_konarska
https://www.behance.net/beatakonarska
https://web.facebook.com/konarska.konarski.art
*Wystawa jest dostępna 7 dni w tygodniu w godzinach pracy lokalu. Wstęp wolny

Zobacz też podobne artykuły

Wszystkie wydania ust
 • nr 29

 • nr 28

 • nr 27

 • nr 26

 • nr 25

 • nr 24

 • nr 23

 • nr 22

 • nr 21

 • nr 20

 • nr 19

 • nr 18

 • nr 17

 • nr 16

 • nr 15

 • nr 14

 • nr 13

 • nr 12

 • nr 11

 • nr 10

 • nr 9

 • nr 8

 • nr 7

 • nr 6

 • nr 5

 • nr 4

 • nr 3

 • nr 2

 • nr 1

Nasze przewodniki po miastach
 • Kraków

 • Lizbona

 • Polskie góry

 • Bangkok

 • Lato

 • Kioto

 • Mediolan

 • Singapur

 • Warszawa

 • Warszawa

 • Berlin